Biyogaz Tesisi Feketic

Sistem üretimi: 1.189 kW

Planlama ruhsatı