Biyogaz

Biyogaz – Geleceğin teknolojisi

Doğadan, doğa için. Biyogazın üretimi ve kullanımı, enerji ürünlerinden, ekonomik gübrelerden veya biyo-atıklardan yenilenebilir enerji kazanımı düşüncesine dayalıdır. Bu yolla, enerji doğal bir döngü dahilinde üretilir. Çevre dostu, sürdürülebilir ve yarının dünyasına yöneliktir.

NAHTEC – Bütüncül bir ortak

Tıpkı enerji arzındaki bir değişimin sadece bütüncül bir şekilde ve çeşitli aşamaların sonucunda gerçekleştirilebileceği gibi, NAHTEC kendi rolünü bütünleşik bir proje ortağı olarak görmektedir. Bu da, biyogaz projenizin bütün aşamalarında sizin yanında olacağımız ve sizi destekleyeceğimiz anlamına geliyor – Planlamadan başlayıp inşaata, işlem sonrası sürece ve desteğe kadar.

Yetkinliklerimiz

  • Tarımsal biyogaz tesisleri
  • Eş-fermantasyon tesisleri
  • Biyometan tesisleri
  • Artıklar, biyo-atıklar veya belediye atıkları ile çalışan biyogaz santral tesisleri

Daha fazlası için ürün ve hizmetlerimiz »

Bir biyogaz tesisinin sürdürülebilir döngüsü

Prozessschema_EN