Hakkımızda

Doğanın gücü ile.

 

İçinde bulunduğumuz doğa, sahip olduğumuz en büyük güç olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Müh. Helmut Herbst NAHTEC’i kurduğunda, ekolojik olarak çok değerli olan biyokütle enerjisinden enerji üretme konseptinin başarısı öngörülememekteydi. NAHTEC’in ana motivasyon unsuru, doğanın saf gücünü kullanmak ve bu süreçte bölgesel istihdam oluşturmaktır. Helmut Herbst, profesyonel bilgi birikimi ve tutkusu ile bir şirketin temelini atmayı aklına koymadan önce, sürdürülebilir enerji alanında uzun yıllar boyunca tecrübe kazanmıştır.

NAHTEC, o zamanlar da şimdiki gibi bu alandaki en yenilikçi şirketlerden biri olmakla gurur duymaktadır. NAHTEC, bu ticaret kolundaki hızlı gelişmeler açısından, biyogaz santrallerinin inşasında sürdürülebilir bir ana yüklenici olarak hareket etmektedir. Kendi süreçlerimizi ve ürünlerimizi geliştirip uygulamak, en önemli düşüncemiz olmaya devam edecektir:

Doğanın gücünü sürdürülebilir ve etkili bir şekilde kullanmak.