Biogaz

Biogaz – technologia przyszłości

Z natury, wszystko dla natury. Produkcja i wykorzystanie biogazu opierają się na idei pozyskiwania energii odnawialnej z roślin energetycznych, nawozów gospodarczych czy bioodpadów. W ten sposób powstaje energia z natury. Przyjazna dla środowiska, zrównoważona i z myślą o przyszłości.

NAHTEC – wszechstronny partner

Tak jak zmiana sposobu wytwarzania energii może być dokonana tylko w sposób kompleksowy i w wielu etapach, tak samo NAHTEC widzi swoją rolę jako kompleksowy partner w realizacji projektu. Oznacza to, że towarzyszymy i wspieramy Państwa we wszystkich fazach projektu związanego z biogazem – począwszy od planowania, poprzez budowę, aż po obsługę poprodukcyjną i wsparcie.

Nasze kompetencje

  • Biogazownie rolnicze
  • Instalacje kofermentacji
  • Instalacje do produkcji biometanu
  • Biogazownie oparte na odpadach spożywczych, bioodpadach lub odpadach komunalnych

Więcej informacji o naszych produktach i usługach

Zrównoważony cykl biogazowni

Prozessschema_PL