Instalacja biomasowa Thalheim Pöls

800 kW Kocioł na zrębki drzewne
Sieć rur preizolowanych