Instalacja biomasowa Szomathely

7500 kW Kocioł na zrębki drzewne
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna