Instalacja biomasowa Sun City Leoben

Kocioł biomasowy 400 kW
Kocioł gazowy 405 kW
Stacje przesyłowe
Sieć rur preizolowanych
System kominowy
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja elektryczna