Instalacja biomasowa Südwest Steiermark

Zbiornik buforowy (50 m³)