Instalacja biomasowa Oberrabnitz

400 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (16 m³)
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni