Instalacja biomasowa Grimmenstein

Stacje przesyłowe
Kocioł gazowy225 kW
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna
Pokrywa hydrauliczna