Biyokütle Tesisi Bor

Sistem üretimi: 5.000 kW

Bütün biyogaz teknolojileri için genel üstlenici