Biyogaz Tesisi Güney

Sistem üretimi: 3.120 kW

 

Planlama ruhsatı
Bütün biyogaz teknolojileri genel üstlenici