Instalacja biomasowa Wolfsberg

Zbiornik buforowy (45 m3)