Instalacja biomasowa Weixelbaum Unterpurkla

4 MW Mechanika kotłowni