Instalacja biomasowa St. Josef

Zbiornik buforowy (30 m³)