Instalacja biomasowa St. Jakob im Walde

Instalacja mechaniczna kotłowni
Zbiornik buforowy (20 m³)