Instalacja biomasowa Schwendgraben

150 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Sieć rur preizolowanych
Instalacja mechaniczna kotłowni
Technologia centralnego sterowania
Sterowanie siecią
Urządzenie Telenot
Instalacja elektryczna