Instalacja biomasowa Poysbrunn

Instalacja mechaniczna kotłowni
(Integracja hydrauliczna)
Sieć rur preizolowanych