Instalacja biomasowa Obermarkersdorf

800 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (20 m³)
Sieć rur preizolowanych
System zdalnego sterowania