Instalacja biomasowa Oberloisdorf

Kocioł na zrębki drzewne 850 kW
Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (20 m³)
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna