Instalacja biomasowa Mellach

150 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Sterowanie pompami sieciowymi
Instalacja mechaniczna kotłowni