Instalacja biomasowa Langau

Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (20 m³)
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni