Instalacja biomasowa Körmend

5000 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacja przesyłowa
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna