Instalacja biomasowa Heiligenkreuz am Waasen

Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (35 m³)
Kocioł biomasowy 841 kW
Kocioł olejowy 1.750 kW
System kominowy
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna

Dostawa materiałów