Instalacja biomasowa Halbenrain

850 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna