Instalacja biomasowa Haidershofen

800 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (10 m³)
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni