Instalacja biomasowa Großklein

Moc: 1.180 kW

Planowanie
Mechanika kotłowni
Zbiornik buforowy (35 m³)