Instalacja biomasowa Göttling Lang

1 szt. Przyłącze domowe
Sieć rur preizolowanych