Instalacja biomasowa Gloggnitz

700 kW Kocioł na zrębki drzewne
Stacje przesyłowe
Zbiornik buforowy (2 m³)
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni

Stacje przesyłowe
Sieć rur preizolowanych
Instalacja mechaniczna kotłowni
Odczyty z ciepłomierzy
Technologia centralnego sterowania
Sterowanie siecią
Urządzenie Telenot
Instalacja elektryczna