Instalacja biomasowa Emmersdorf

1500 kW Kocioł na zrębki drzewne
Instalacja mechaniczna kotłowni