Instalacja biomasowa Bromberg

Stacje przesyłowe
Kocioł na zrębki drzewne
Sieć rur preizolowanych
Sterowanie pompami sieciowymi
System zdalnego sterowania
Instalacja mechaniczna kotłowni
Instalacja elektryczna
Pokrywa hydrauliczna