Biogazwonia Gönen

Moc: 6.000 kW 

Planowanie
Technika grzewcza
Technika substratowa i procesowa
Technika biogazowa
Sterowanie i elektryka